Overslaan en naar de inhoud gaan
Colloquium zorgethiek Emmaüs
panelgesprek colloquium zorgetheik

Towards a caring democracy

Joan Tronto is bekend om haar invloedrijke werk op het gebied van ethiek en zorg. Als politiek wetenschapper en ethicus pleit ze voor een bredere opvatting van zorg in de samenleving. Haar inzichten in de zorgethiek hebben een blijvende invloed op discussies over rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid in de zorg. Voor haar werk ontving ze verschillende prijzen en eredoctoraten in de VS en Europa. 

Voor de medewerkers van Emmaüs geeft ze op 6 maart op het colloquium zorgethiek inzicht in haar visie op zorgethiek en de vijf dimensies van zorg: aandacht, verantwoordelijkheid, competentie, ontvankelijkheid/wederkerigheid en vertrouwen.

Ze verwijst ook naar haar visie over 'Caring democracy' die ze neerschreef in haar gelijknamig boek. Een zorgzame democratie vraagt burgers die participeren aan zorgrelaties, burgers die reflecteren over hun rol als zorgzame mensen in die zorgrelaties. 

Joan Tronto hield een pleidooi om regelmatig te reflecteren over zorgethiek. Het aansluitende panelgesprek nam die oproep meteen op. Chris Gastmans, hoofd van het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KULeuven, Marc Pattyn (Zevenbergen), Eveline Driesens (Jeugdzorg Emmaüs Mechelen), dr. Lucas Ceulemans (voorzitter commissie ethiek Emmaüs en huisarts) beschouwden de vijf dimensies van zorg vanuit hun dagelijks werk.