Overslaan en naar de inhoud gaan
  • 95 woongelegenheden
  • woningen in Zoersel, Brasschaat, Malle
  • beschut wonen: sociale re-integratie van mensen die wegens psychische redenen nood hebben aan begeleiding en steun in hun woon- en leefmilieu.
  • psychiatrische zorg aan huis: psychisch kwetsbare volwassenen in hun thuissituatie in samenwerking met de reguliere thuiszorghulpverleners en de mantelzorgers.