Overslaan en naar de inhoud gaan

Therapeutische gemeenschap de evenaar is een door het RIZIV erkend psychosociaal revalidatiecentrum, bestaande uit twee herenhuizen in Antwerpen met een uitgesproken huiselijk karakter. In elk huis kunnen maximum negen mensen opgenomen worden voor een langdurige behandeling van maximum 13 maanden. Cliënten wonen samen in een stadshuis en krijgen elk een eigen slaapkamer en een eigen huissleutel. De bedoeling is om samen met de andere cliënten en de begeleiding emotionele en sociale problemen aan te pakken. Het verblijf heeft ook als doel om via intensieve therapie psychische zelfstandigheid te verwerven, het verleden te verwerken, de toekomst op te bouwen en ondertussen de band met buiten te continueren. Hierbij vertrekken we vanuit de principes van een therapeutische gemeenschap. Dit betekent dat we vanuit bijvoorbeeld gelijkwaardigheid en transparantie proberen om samen met cliënten hun doelstellingen te realiseren.

Samenleven staat centraal in de evenaar. Cliënten dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse huishoudelijke taken. Dit zorgt ook voor de nodige onderlinge betrokkenheid. De ontmoeting met de anderen in de evenaar is een weerspiegeling van de manier waarop de cliënt met het dagelijkse leven buiten de evenaar omgaat. Wat bewoners tegenkomen (en dus herhalen) in dit samenleven wordt focus van de behandeling. Hierdoor krijgt elke cliënt de mogelijkheid om zicht te krijgen op zijn gedrag en te experimenteren met nieuw gedrag.