Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op treden namens de vzw Emmaüs. Ze kan alle daden van bestuur verrichten die binnen het maatschappelijk doel van de vereniging vallen. Enkele bevoegdheden zijn door de wet of de statuten toegewezen aan de algemene vergadering van de vzw Emmaüs.

Het bestuursorgaan van Emmaüs bestaat uit een team van deskundige en ervaren beleidsvoerders met een bijzondere interesse en ervaring in de gezondheids- en welzijnszorg. 

Bestuurscomités

Het bestuursorgaan delegeert bevoegdheid aan bestuurscomités per sector. Dat creëert een grotere betrokkenheid van het bestuursorgaan bij de voorzieningen. Het maakt ook mogelijk dat derden kunnen deelnemen.

Het bestuurscomité is verantwoordelijk voor de langetermijnplanning van de dienstverlening en geeft impulsen tot verdieping en vernieuwing. Het ziet toe op de uitvoering daarvan. Het bestuursorgaan blijft in deze formule aansprakelijk voor het gevoerde beleid.

De bestuurscomités:
  • bestuurscomité algemeen ziekenhuis Sint-Maarten
  • bestuurscomité algemeen ziekenhuis Voorkempen
  • bestuurscomité geestelijke gezondheiddszorg
  • bestuurscomité woonzorg
  • bestuurscomité ondersteuning van personen met een beperking
  • bestuurscomité kind, jeugd en gezin

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan delegeert ook een aantal bevoegdheden aan het dagelijks bestuur. 

De voorbereiding van dossiers voor het bestuursorgaan en de uitvoering ervan gebeurt door het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur ondersteunen directieleden van voorzieningen en van groepsdiensten.