Overslaan en naar de inhoud gaan

Edgard Tinellaan 1d, 2800 Mechelen - T 015 44 67 44

aanbod

ondersteuning van gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding en van jongeren in erg kwetsbare situaties die dreigen te ontsporen.

  • Multifunctioneel centrum Ivo Cornelis: verblijf De Griffoen, verblijf De Hefboom, verblijf De Sibbe, dagbegeleiding Domino, dagbegeleiding Wederik, dagbegeleiding Bohets, contextbegeleiding, Signs of Safety, Eén Gezin Eén Plan
  • De Aanzet: verblijf De Studio’s, contextbegeleiding autonoom wonen, positieve heroriëntering, crisishulp aan huis, crisisbegeleiding aan huis, open hart cirkels, waakzaam zorgen
  • Multi Systeem Therapie: contextbegeleiding
  • Juneco: verblijf voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen, kleinschalige wooneenheden
  • De Leemwinning: veilig verblijf, contextbegeleiding
  • HCA-BIC (herstelgerichte en constructieve afhandelingen): herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, leerprojecten, gemeenschapsdienst, positief project