Overslaan en naar de inhoud gaan

vzw Emmaüs heeft een ‘gedeeltelijk’ erkende commissie ethiek voor haar 4 ziekenhuizen.

Deze commissie bestaat uit leden van het az Sint-Maarten, az Voorkempen, UPC Duffel en PZ Bethanië. Dit is een multidisciplinaire groep, met twee taken:

Toetsingstaak

De commissie ethiek beoordeelt afspraken en regels voor wetenschappelijke experimenten op hun ethische waarde. Ze heeft oog voor de bescherming van de rechten en het welzijn van de patiënten die aan een studie deelnemen door o.a. advies te geven over de duidelijkheid en de volledigheid van het informatieformulier waarbij de toestemming van de patiënt tot deelname aan de studie vastgelegd wordt.

Begeleidingstaak

De commissie ondersteunt, adviseert en begeleidt ethische aspecten van de zorg. Voor haar begeleidingstaak breidt de commissie ethiek voor de ziekenhuizen zich uit met verschillende interne experts. Hier kunnen casussen en thema’s interdisciplinair en in alle vertrouwelijkheid besproken worden. Nadien wordt er feedback gegeven aan de aanvrager.

Vragen over ethische kwesties kunnen uitgaan van elk personeelslid van Emmaüs. De adviezen en raadgevingen van de commissie ethiek zijn vertrouwelijk en niet bindend.

Binnen sector woonzorg en de sector ondersteuning van personen met een beperking zijn er verschillende mogelijkheden tot ethisch overleg.

De coördinator ethiek ondersteunt deze activiteit.