Covid 19

Er zijn vandaag alleen nog maar topdokters, -verplegers en -zorgkundigen actief in België, die we nooit op televisie zullen zien. Iedereen kan hen nu helpen! Onze zorgverleners hebben duidelijkheid nodig. Wat we zeker willen vermijden is een realiteit waarbij kwetsbare patiënten met onvolledige medische dossiers naar de dan overvraagde intensieve diensten worden overgebracht en waar overvraagde en stilaan oververmoeide intensivisten beslissingen moeten maken op basis van onvolledige dossiers. Voor elke patiënt waarbij de intensivist geen helder zicht heeft op het gehele medische dossier in al haar aspecten en dit ad hoc moet uitpluizen, kan hij of zij twee tot drie patiënten minder helpen. We hebben de kans om nu levens te redden: de sector vraagt duidelijkheid zodat ze kunnen handelen op basis van feiten en geen aannames. 

De ‘stuurgroep ethici in de zorg’ heeft een advies opgemaakt. Emmaüs is lid van deze stuurgroep. Het advies vindt u hieronder. 

Daarnaast is er nog een beknopte richtlijn: http://www.siz.be/covid-19-links/