Bij een bezoek, een consultatie of een opname in één van de voorzieningen van vzw Emmaüs kan u gratis gebruik maken van het voorziene wifinetwerk.

Welke gegevens verzamelen we over u?

Wanneer u gebruik maakt van het wifinetwerk worden volgende gegevens van u verzameld:

  • Identificatienummer van het gebruikte toestel
  • Het surfgedrag

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verzameld vanuit ons gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend aan onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

We koppelen de verzamelde gegevens niet aan uw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij u sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van u afkomstig zijn.

U kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) voor verduidelijking. Dit kan door een verzoek in te dienen via een e-mail gericht aan dpo [at] emmaus.be.