vzw Emmaüs heeft op bepaalde plaatsen aan en in de gebouwen van haar voorzieningen bewakingscamera’s geplaatst om de veiligheid in haar gebouwen te verhogen.

Welke gegevens verzamelen we over u?

De camera’s registreren beelden van bepaalde plaatsen waarbij het mogelijk is dat u in beeld komt.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Vzw Emmaüs plaatst camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid van haar werknemers, patiënten, cliënten en bewoners en alle andere bezoekers.

We verzamelen deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen onze voorzieningen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden maximaal 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden.

Wat zijn uw rechten?

  • Recht op inzage en een kopie. U hebt het recht om de beelden die wij van u gemaakt hebben, te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook gegevens van andere personen worden verwerkt zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat u moet toelichten waarom u deze inzage vraagt.

Deze rechten zijn van toepassing tenzij een wettelijke beperking van toepassing is.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van vzw Emmaüs via een e-mail gericht aan dpo [at] emmaus.be.