Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijkse beleid van de vereniging, de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Katrien Kesteloot neemt als voorzitter van de raad van de raad van bestuur deel aan de bespreking van belangrijke en strategische punten.