– Simon Godecharle

Medisch ethisch colloquium Emmaüs

Is dit nu goede zorg? Hoe kan ik op een verantwoorde manier kansen geven aan kwetsbare zorgvragers? Hoe verhouden veiligheid, levenskwaliteit en autonomie zich in onze zorg? Het zijn vragen waar we allemaal mee geconfronteerd worden.

In dit colloquium gingen we dieper in op de ethische en filosofische aspecten van deze vragen onder begeleiding van prof. Yvonne Denier (stafmedewerker ethiek Zorgnet-Icuro, geassocieerd professor aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, KU Leuven). We luisterden ook naar de ervaringen en inzichten van Bart Reynders (psycholoog Bethanië GGZ, vzw Emmaüs) en Johan Boxstaens (PhD, senior onderzoeker, vzw Emmaüs) over hoe een dergelijk kwaliteitsbeleid concreet vorm kan krijgen.