Overslaan en naar de inhoud gaan

Bezorg de aanvraag voor een studie / experiment / onderzoek aan het secretariaat van de commissie ethiek via commissie.ethiek [at] emmaus.be.

De commissie ethiek van de ziekenhuizen van vzw Emmaüs geeft enkel een advies aan studies die onder de wet inzake experimenten op de menselijk persoon vallen (wet van 7 mei 2004). 

Bij studies, die niet onder de wet van 7 mei 2004 vallen, communiceert de commissie ethiek aan de aanvrager dat geen advies van de commissie ethiek vereist is.

Nadat er een gunstig advies van de commissie ethiek is, of  nadat het zeker is dat geen advies van de commissie ethiek is vereist, moet de directie van de voorziening(en) waar de studie zal doorgaan op de hoogte gebracht worden. De directie beslist of de studie wel of niet kan doorgaan, afhankelijk van de noden, vragen en draagkracht binnen de voorziening.

De studie kan pas starten van zodra er een definitief gunstig advies is van de leidinggevende commissie ethiek.

Studies via de wet van 7 mei 2017 (CTR) worden grondig beoordeeld door CT College waardoor beoordeling van de commissie ethiek van vzw Emmaüs overbodig wordt. De commissie houdt zich beschikbaar indien er vragen zijn bij de uitvoering van de studie rond ethische of juridische aspecten.
 

Procedure per voorziening:

Aanvraagformulieren en overzicht te bezorgen documenten

Een document in Word kan aangevraagd worden bij commissie.ethiek [at] emmaus.be