Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe vraagt een student aan de verantwoordelijke binnen het ziekenhuis toestemming om een onderzoek/studie uit te voeren in functie van een bachelor-, masterproef of doctoraat, ongeacht of de bevraging schriftelijk of mondeling wordt afgenomen?

Werkwijze

 1. De student vraagt de toelating, om het onderzoek te mogen uitvoeren, aan de directie verpleegkundige en paramedische diensten van het ziekenhuis en aan de hoofdverantwoordelijke van de zorgeenheid.
 2. De student bespreekt met de hoofdverantwoordelijke van de zorgeenheid de onderzoeksmethode en de praktische afspraken voor de uitvoering van de studie.
 3. De student stelt een dossier samen en legt dit ter goedkeuring voor aan de commissie ethiek.

Het dossier bestaat uit:

 • aanvraagformulier ethisch advies voor prospectieve bachelor-, masterproef of doctoraat’ ingevuld, ondertekend en gedateerd door onderzoeker en promotor
 • onderzoeksmethode/leidraad/interview voor patiënten/personeel ondertekend en gedateerd ter goedkeuring door promotor en hoofdverantwoordelijke van de zorgeenheid waar het onderzoek wordt uitgevoerd
 • goedkeuring van directie verpleegkundige en paramedische diensten van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd
 • goedkeuring van hoofdverantwoordelijke van de zorgeenheid waar het onderzoek wordt uitgevoerd
 • patiënteninformatie- en toestemmingsformulier waarbij patiënt/personeel  schriftelijke toestemming geeft
 • een verzekeringsattest (te bevragen in onderwijsinstelling)
 1. De student bezorgt het volledig dossier (elektronische versie) met een adviesaanvraag aan commissie.ethiek [at] emmaus.be. 
  Het dossier is volledig indien het bestaat uit alle elementen zoals beschreven onder punt 3.

De student dient voor een masterproef, doctoraat of multicentrische bachelorproef, zelf een adviesaanvraag in te dienen bij een commissie ethiek  met ‘volledige’ erkenning’ (zie opsomming ‘aanvraagformulier ethisch advies voor bachelor- masterproef of doctoraat’) en gelijktijdig bij alle lokale commissies ethiek waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Indien de student een monocentrische bachelorproef wenst uit te voeren binnen vzw Emmaüs, moet er alleen een adviesaanvraag ingediend worden bij de commissie ethiek van vzw Emmaüs.

Het besluit van de commissie ethiek zal schriftelijk aan de student meegedeeld worden.

Aandachtspunten
 • na afronding van bachelor-, master- of doctoraatsproef wordt een exemplaar via e-mail bezorgd aan commissie.ethiek [at] emmaus.be
 • de medewerking van het ziekenhuis wordt duidelijk vermeld in bachelor-, masterproef of doctoraat.