Wissie Van Roy
secretaris raad van bestuur
dagelijks bestuur
(in functie tot medio 2022)