Wissie Van Roy
secretaris raad van bestuur
dagelijks bestuur