Raad van bestuur

De raad van bestuur van Emmaüs bestaat uit een team van deskundige en ervaren beleidsvoerders met een bijzondere interesse en ervaring in de gezondheids- en welzijnszorg.

Bestuurscomités

De raad van bestuur delegeert bevoegdheid aan bestuurscomités per sector. Dat creëert een grotere betrokkenheid van het bestuur bij de voorzieningen. Het maakt ook mogelijk dat derden kunnen deelnemen.

Het bestuurscomité is verantwoordelijk voor de langetermijnplanning van de dienstverlening en geeft impulsen tot verdieping en vernieuwing. Het ziet toe op de uitvoering daarvan. De raad van bestuur blijft in deze formule aansprakelijk voor het gevoerde beleid.

De bestuurscomités:
  • bestuurscomité algemeen ziekenhuis Sint-Maarten
  • bestuurscomité algemeen ziekenhuis Sint-Jozef
  • bestuurscomité geestelijke gezondheiddszorg
  • bestuurscomité ouderenzorg
  • bestuurscomité ondersteuning van personen met een beperking
  • bestuurscomité kind, jeugd en gezin