Jan Seresia
gedelegeerd bestuurder
dagelijks bestuur