Een nieuw ziekenhuisnetwerk in de Antwerpse regio: Helix

De ziekenhuizen UZA (Edegem), AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Sint-Jozef Malle , AZ Heilige Familie (Rumst) en AZ Sint-Jozef (Bornem en Willebroek) hebben het afgelopen jaar een netwerkstructuur uitgebouwd.

 

kaart Helix

Dit nieuwe netwerk heet ‘Helix’. De ziekenhuizen binnen Helix engageren zich ertoe om samen een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

 

Helen, verzorgen en overkoepelend

De nieuwe netwerknaam en –identiteit ontstond in nauwe samenwerking met de verschillende ziekenhuizen en met betrokkenheid van diverse medewerkers.  De naam Helix verwijst naar ‘helen, verzorgen en overkoepelend’. Helix is ook de spiraalvorm gelinkt aan DNA. Het refereert ook naar ‘hedera helix’, vertaald als ‘groeit naar het licht’.

 

Toekomstgerichte zorg via kennisdeling en partnerships

De samenwerking tussen de zes ziekenhuizen past binnen het beleid van minister voor Volksgezondheid Maggie De Block. Doel is dat ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding.

Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen Helix zijn eigenheid en sterkte. Maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt de koepel voor kennisdeling en partnerships die bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg - van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.

 

Slimme zorg op maat van de patiënt

De ziekenhuizen zullen nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s, grote investeringen en ook infrastructuur of apparatuur delen. Daarnaast zullen ze hun expertise delen, inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Zo krijgen patiënten de garantie op de continuïteit van hoogkwalitatieve zorg.

Binnen de digitale en virtuele evoluties in de gezondheidszorg zal Helix inzetten op duurzame, menselijke digitale transformatie. Door samen in te zetten op klinisch onderzoek, kan Helix ook sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen. Daarnaast biedt Helix extra mogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.