Jeugdzorg Emmaüs en stad Mechelen in de bres voor minderjarigen met een ernstige gedragsproblematiek

ondertekening overeenkomst

Jeugdzorg Emmaus, de stad Mechelen en de Vlaamse Overheid bouwen een geschikt behandelingprogramma uit voor jongeren met een delinquente gedragsproblematiek. Jeugdzorg Emmaüs wil de jongeren begeleiden via methodieken die hun effect in het buitenland al hebben bewezen. Het eerste van drie zorgtrajecten start in januari 2011.

 

foto: Michel Vanholder, Jan Seresia (vzw Emmaüs), minister Jo Vandeurzen en burgemeester Bart Somers ondertekenen de overeenkomst op de pers-conferentie op woensdag 12 januari 2011.

Hervallen voorkomen

De doelgroep is minderjarigen met ernstige gedragsproblemen (agressie, delinquentie,..) die dreigen een 'delinquente carrière' tegemoet te gaan. Wat wil het initiatief bereiken?

  • De antisociale houding ombuigen naar een positieve sociale ingesteldheid.
  • De maatschappelijke integratie en verbondenheid verhogen.
  • ‘Afglijden’ in een verdere delinquente ontwikkeling stopzetten.

Drie zorgtrajecten voor jongere en omgeving

Een eerste zorgtraject start in januari. Jeugdzorg Emmüs neemt jongeren op in een eigen residentiële voorziening. Het gaat om jongeren uit een gemeenschapsinstelling. Tijdens het residentieel verblijf bereiden de jongeren, hun gezin en leefomgeving de terugkeer naar hun thuismilieu voor. Eenmaal terug thuis begeleidt Jeugdzorg Emmaüs hen en het hele sociale netwerk (school, werk, vrije tijd, buurt) op een intensieve manier verder.
De begeleiding gebeurt volgens de principes van het programma ‘Nieuwe perspectieven bij terugkeer’ (NPT). Dat is specifiek ontwikkeld voor jongeren die na plaatsing in een gesloten voorziening terugkeren in hun thuissituatie.

Pioniers MST

Een tweede zorgtraject is helemaal nieuw voor Vlaanderen. Het is een intensief ambulant behandelingsprogramma: ’MultisysteemTherapie’. Met dit programma krijgen jongeren en hun gezin begeleiding in hun eigen woonomgeving, zonder voorafgaandelijke residentiële begeleiding.
Multisysteem Therapie richt zich op alle levensdomeinen die een rol spelen in het gedrag van de jongere. Met alle betrokkenen wordt samengewerkt om de dagelijkse leefomgeving van de jongere zodanig te veranderen en te structureren dat die op het rechte pad blijft.

Het zal de eerste keer zijn dat een team met dit programma in Vlaanderen aan de slag gaat. Dit Mechelse project vervult hier dus een pioniersrol.

Proeftuin besloten voorziening

Vanaf midden januari bereidt Jeugdzorg Emmaüs het dossier voor van een nieuwe besloten voorziening, ook proeftuin genoemd. Zodra de accommodatie en erkenning daarvoor gerealiseerd is, biedt Jeugdzorg Emmaüs nog een derde zorgtraject aan, nl. de ‘besloten voorziening: proeftuin’.

In dit zorgtraject verblijven jongeren eerst een periode in een duidelijk gestructureerde, besloten voorziening en nemen ze deel aan het EQUIP-groepsprogramma. Ze trainen verschillende vaardigheden die hen toerusten, ‘equiperen, om hun delinquente denk- en levensstijl om te zetten in een positief sociaal gedrag. Wanneer de jongere het besloten, residentiële programma heeft doorlopen, zet de begeleiding zich verder in de thuissituatie. Dat gebeurt volgens het programma Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer’ (cf eerste zorgtraject).

(bericht geplaatst op 12 januari 2011)