Feest voor 100ste gezinsacviteit in het psychiatrisch ziekenhuis in Zoersel

Zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

Wanneer iemand van de ouders psychisch ziek is en opgenomen wordt in het ziekenhuis, komt de relatie met de kinderen onder druk te staan. Voor de ouder is het niet evident om zijn ouderrol te blijven opnemen. Kinderen ervaren dikwijls het verlies van hun ouder, die minder beschikbaar is voor hen.

gezinsactiviteit KOPP Wanneer een ouder opgenomen wordt in een PZ, heeft dit een grote impact op de kinderen (afwezigheid van de ouder, angsten,…). Terwijl ze net meer nood hebben aan extra ondersteuning en zorg, is de kans reëel dat alle aandacht naar de zieke ouder gaat. Kinderen blijven al te vaak aan de kant staan.

Dankzij de gezinsactiviteit kunnen ouders die opgenomen zijn in het Psychiatrisch Centrum tijd doorbrengen met hun kinderen.

100ste gezinsactiviteit

Het psychiatrisch centrum Bethanië organiseert sinds 2011 speelse doe-activiteiten voor kinderen en hun opgenomen ouder(s). De activiteiten nodigen uit tot contact zoals in een gezin. Op die manier kunnen ouders even samen zijn, weg van de ziekenhuissfeer. Dit contact is zowel voor opgenomen ouders als voor de kinderen erg waardevol.

Op donderdag 11 februari organiseerde de werkgroep KOPP (kinderen van ouders met psych-sche problemen) voor de 100ste keer een gezinsactiviteit in het pz Bethaniënhuis in Zoersel.

item geplaatst op 19.02.2016