duo-legaat

Bij een erfenis van ongehuwden of kinderloze echtparen zien de legatarissen vaak met lede ogen heel wat zuurverdiende centjes van tante, verre neef of vriend richting fiscus vloeien.

Een successie aan een verre erfgenaam, petekind of vriend  fiscaal optimaliseren, het kan.

Soms willen mensen pas na hun overlijden een andere bestemming toekennen aan hun vermogen. Wanneer ze het niet reservatair erfdeel anders willen besteden en wanneer ze geen directe erfgenamen nalaten zoals kinderen of broers en zussen, maken ze veelal een testament op.

Bereikt u dan het gewenste effect rekening houdend met de enorm hoge successierechten?

Sinds 1 januari 2004 is het in Vlaanderen mogelijk om een testament op te maken waarbij u uw vermogen verdeelt tussen twee begunstigden, vandaar de term duo-legaat.

In het testament koppelt u een last aan één van de legaten: de ene begunstigde betaalt ook de successierechten op het legaat van de andere begunstigde. De laatste krijgt dan het legaat vrij van successierechten.

De inschakeling van een vzw vormt de sleutel van de oplossing vermits deze organisaties een sterk verlaagd successierecht betalen: 8.8%. In dit geval betaalt de vzw bovenop zijn eigen lage successierechten ook de hoge sucessierechten van de andere begunstigde.

Deze techniek heeft vooral effect op successies aan verre erfgenamen. Maar het kan ook voordelig zijn voor successies aan broers en zussen. De rekening moet altijd nauwkeurig gemaakt worden, maar voor erfgenamen in rechte lijn is het duo-legaat nuttig als de successie meer dan 250.000 euro bedraagt.

Voorbeeld

U heeft geen kinderen en wil 100.000 € nalaten aan een verre neef.

Volgens de tarieven in het Vlaams Gewest:

 

Neef

Een VZW

belastingen

Legaat voor belastingen

100.000

0

 

45 % eerste schijf € 75.000

-33.750

 

33.750

55 % tweede schijf € 25.000

-13.750

 

13.750

Resultaat

52.500

 

47.500

U benoemt een vzw als algemeen legataris, verlangt dat uw neef € 60.000 van de nalatenschap krijgt en geeft de legataris vzw de opdracht om alle successierechten te betalen.

 

Neef

Een VZW

belastingen

Legaat voor belastingen

 

100.000

 

VZW betaalt aan neef € 60.000

60.000

40.000

 

VZW betaalt 45 % op deel van neef

 

-27.000

27.000

VZW betaalt 8,8 % op eigen deel

 

-3.520

3.520

Resultaat

60.000

9.480

30.520

Verschil 7.500 9.480 -16.980

De techniek van het duolegaat is goed gekend bij organisaties met een goed doel om zo de fund raising via erfenissen aan te moedigen. In plaats van hoge successierechten te betalen helpt u de vzw van uw keuze.

De vzw’s van de groep Emmaüs (Emmaüs - Mechelen, Ivo Cornelis - Mechelen, Huize Bethanië - Schoten, De Grote Robijn - Antwerpen, WZC Hofstade - Mechelen) komen hier voor in aanmerking. Kiest u voor Emmaüs dan kan u naast Emmaüs (u moet de rechtspersoon altijd vermelden om problemen bij de toewijzing te voorkomen) de sector of de voorziening van uw voorkeur vermelden in uw legaat.

Uw erfgenamen vrijstellen van successierechten én een vzw steunen! Het kan via een duolegaat !

 

vzw Emmaüs

algemene ziekenhuizen

geestelijke gezondheidszorg

ouderenzorg

zorg voor personen met een handicap

kinderopvang

AZ Sint-Maarten
Mechelen

PZ Sint-Norbertus
Duffel

WZH Ten Kerselaere
Heist o/d Berg

DVC ’t Zwart Goor
Merksplas /  Zoersel

KDV De Hummeltjes
Duffel

AZ Sint-Jozef
Malle

PZ Bethaniënhuis
Zoersel

WZH Hof van Arenberg
Duffel

DVC Zevenbergen
Ranst / Duffel

KDV Zonnebloem
Mechelen

 

PVT Schorshaegen
Heist o/d Berg en Duffel

 

Home Marjorie
Heist o/d Berg

IBO
Duffel

 

PVT De Landhuizen
Zoersel

 

 

 

 

BW Este
Duffel / Mechelen

 

 

 

 

BW De Sprong
Zoersel / Brasschaat

 

 

 

 

de evenaar
Antwerpen