Oudere met dementie langer thuis

Het project legt de nadruk op een trajectbegeleiding voor personen met een beginnende tot matige dementie. Het doel is de oudere zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, en de mantelzorger te ontlasten.

Geheugen, oriëntatie en sociale vaardigheden activeren

Ouderen krijgen in het dagverzorgingscentrum een of meer dagen per week begeleiding of behandeling. Die is er op gericht om het geheugen, de oriëntatie en de sociale vaardigheden te activeren. Het project wil de gebruiker en zijn omgeving ook informatie en begeleiding geven om een vraaggestuurd “zorgarrangement” te realiseren.

Mantelzorger ondersteund

Zo kan de mantelzorger de zorg thuis langer volhouden. Zo kan de oudere langer in zijn vertrouwde woning blijven wonen. Een vroege opname in een woon- en zorgcentrum wordt vermeden. De wachtlijsten voor een opname kunnen verkorten. Ouderen met beginnende dementie worden bovenden minder kwetsbaar. Ze zijn namelijk beter geïntegreerd in het thuismilieu en sociale leven.

Zorgvernieuwing

Het nieuwe initiatief is een zorgvernieuwingsproject. In  Vlaanderen werden een 40-tal projecten goedgekeurd. Gedurende minstens drie jaar kunnen ze vernieuwend en innovatief werken. Goede praktijken kunnen nadien gekopieerd worden en verankerd worden in de wetgeving.

De begeleiding van de oudere gebeurt in samenwerking met o.a. WGK Antwerpen, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg, GDT Mechelen, Huisartsenkring, thuiszorgcentrum CM, sociaal huis gemeente Heist-op-den-Berg, CGGZ De Pont, Expertisecentrum Dementie ORION.

www.tenkerselaere.be