tentoonstelling in pz Duffel

Waar het op aan komt

Vergankelijkheid is een thema dat kunstenaars doorheen de eeuwen steeds geboeid heeft. Zo zijn in veel zeventiende-eeuwse vanitas-schilderijen verwijzingen te vinden naar de vergankelijkheid van het aardse bestaan. Schilders herinnerden hun publiek aan de tijdelijkheid van het leven met afbeeldingen van schedels, verwelkte bloemen, zandlopers, muziekinstrumenten enz.

Ook in de hedendaagse kunst blijft het thema vergankelijkheid een belangrijke inspiratiebron. Denken we maar aan het werk van Thierry De Cordier, Bill Viola, David Claerbout, Berlinde De Bruyckere, Sam Taylor-Wood e.a.

Net omwille van het universele karakter van het thema maar ook omwille van de verwevenheid met de geestelijke gezondheid staat dit thema centraal in deze tentoonstelling. We diepen het onderwerp uit aan de hand van drie invalshoeken: de ver-gankelijkheid van de ruimte (en de tijd), de vergankelijkheid van het lichaam (en de geest) en de vergankelijkheid van het sacrale. Een twintigtal binnen- en buitenlandse kunstenaars geven hun interpretatie over dit complexe thema.

Via hedendaagse kunst wil het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel zijn beslotenheid doorbreken. Het ziekenhuis opent zich met deze tentoonstelling naar de buitenwereld en neemt hiermee een symbolisch standpunt in m.b.t. zijn maatschappelijke positie en functie.