Succesvolle samenwerking tussen Emmaüs en Lessius

Studenten van het derde bachelorjaar Handelswetenschappen bij Lessius koppelen hun eindwerk aan een bedrijfsproject. Dat is een onderzoeksopdracht vanuit het bedrijfsleven. De projecten bieden bedrijven en organisaties de mogelijkheid om bepaalde vraagstukken en tendensen door studenten onder de loep te laten nemen. 

Meerwaarde, ondernemend en creatief

De jury heeft de nominaties beoordeeld en de prijs toegekend. Zij letten in eerste instantie op de meerwaarde van het project voor de opdrachtgever. Ze keken ook in welke mate de groep studenten ondernemend en creatief te werk ging.

Winnend bedrijfsproject in vzw Emmaüs

Vzw Emmaüs is actief in verschillende domeinen van de welzijns- gezondheidszorg. Op de campus Malle/Sint-Antonius-Zoersel staan enkele centrale diensten in voor ondersteuning van de voorzieningen: personeelsadministratie, boekhouding, technische dienst... De verrekening van de kosten van deze centrale diensten moeten correct en transparant zijn. De voorzieningen op het domein vragen als klant die duidelijkheid.

Kostenbewustzijn

Een belangrijke doelstelling is bovendien het kostenbewustzijn te vergroten bij de leverancier van een dienst, zodat de kosten in verhouding blijven tot de geleverde diensten. Het Lessius bedrijfsproject voorziet een nieuwe kostprijscalculatie die de huidige verdeelsleutels vervangt. De studenten bouwden het systeem uit voor de dienst facturatie- en debiteurenbeheer. Het moest flexibel zijn om het later ook in andere diensten te kunnen toepassen.

Tinne Van der Eycken en Tim Van Raemdonck werkten het systeem van kostprijscalculatie digitaal uit. Kostenmanagement en simulaties worden zo zeer eenvoudig. De dienst kan begrotingsgegevens en wijzigingen in de interne taakverdeling snel invoeren. De implicaties worden onmiddellijk weergegeven. Controle- en hulpmiddelen zorgen voor een hoge gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Dat was voor de beoordelingsjury een belangrijk criterium bij de uiteindelijke toekenning van de prijs. De resultaten van het project zorgen dan weer voor interne en onderlinge efficiëntie binnen de verschillende diensten bij de vzw, waardoor dankzij de studenten besparingen zichtbaar kunnen worden.

Prijsuitreiking

Aan de VKW-Lessius-alumni Ondernemersprijs hangt een bedrag van €1.000. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 16 oktober 2009, ter gelegenheid van de alumniavond van het Departement Handelswetenschappen.