Samen probleemgedrag van jonge kinderen aanpakken

STOP 4-7 staat voor Samen sterker Terug Op Pad. Het richt zich tot kinderen van 4 tot 7 jaar die probleemgedrag vertonen. In Vlaanderen geven verschillende STOP-teams al trainingen. Eind maart start het CKG Betlehem het programma op een nieuwe locatie in Wilrijk.

 

Vroeg ingrijpen

Gedragsproblemen op jonge leeftijd helpt problemen later voorkomen. Daarom komt het STOP 4-7 programma vroeg tussen in de ontwikkeling van het kind. In het STOP 4-7 programma leren en versterken de kinderen gewenst gedrag.  

 

Voor kind, ouders en schoolteam

Het programma werkt gedurende 10 weken intensief op drie sporen. Naast de training voor de kinderen, nemen de ouders wekelijks deel aan de oudertraining. De leerkracht, zorgcoördinator en/of directielid van de school kan deelnemen aan een trainingsprogramma voor leerkrachten. Zo krijgt de pedagogische aanpak van het programma een breed draagvlak en neemt de kans op slagen toe. Een vaste structuur en voortdurend positief bekrachtigen van gewenst gedrag is daarvoor een voorwaarde.  

Omdat elk kind, elke ouder en elke school anders is, gaan de STOP 4-7-trainers ook aan huis en in de scholen langs. Kind en Gezin financiert het project. Voor gezinnen en scholen is het dus kosteloos. De Universiteit van Gent werkte STOP4-7 zorgvuldig uit. Zij volgen het programma ook op de voet en bevragen ouders en leerkrachten.

 

In Wilrijk en Mechelen

Eind maart starten de eerste trainingen in Wilrijk, in het regiohuis van Kind en Gezin, in de wijk Valaar. Het STOP-team in Wilrijk stelt haar deuren open voor kinderen met alle achtergronden, ook als de ouders het Nederlandse minder machtig zijn. Het STOP-team van Wilrijk heeft ook een werking in Mechelen.    

(bericht geplaatst op 23 februari 2011)