Sociaal huis Mechelen, vzw Cachet en vzw Emmaüs winnen federale prijs voor armoedebestrijding

De maatschappij verwacht dat jongeren zich na een verblijf in de jeugdzorg opnieuw integreren in de maatschappij. Maar daarbij botsen zij dikwijls op drempels, zoals huisvesting en werk. Jongeren zelf ervaren die nood en ventileerden ze via vzw Cachet, een organisatie die jongeren uit de jeugdzorg een stem geeft. Ook de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen van Jeugdzorg Emmaüs Mechelen stelt vast dat de stap voor 18-jarigen met een beperkt netwerk groot is.

 

Het Sociaal Huis Mechelen, vzw Cachet en Jeugdzorg Emmaüs (vzw Emmaüs) namen daarom het initiatief om jongeren uit de jeugdzorg meer kansen in het leven te geven:

-   begeleiding vanuit het Sociaal Huis start vóór de jongere 18 jaar wordt,

-   een vaste maatschappelijk werker voor de jongere,

-   aanvullende financiële steun,

-   verbouwing door het Sociaal Huis Mechelen van twee woningen om jongeren uit de jeugdzorg een dak boven het hoofd te geven.

 

Met dat initiatief winnen deze initiatiefnemers de federale Prijs Armoedebestrijding 2016. Koningin Mathilde reikte die prijs op woensdag 29 juni uit in aanwezigheid van Elke Sleurs, staatssecretaris voor armoedebestrijding.

Prijs Armoedebestrijding

Onzekerheid na 18 jaar?

Jongeren uit de bijzondere jeugdzorg moeten hun leefgroep verlaten en op eigen benen staan wanneer ze 18 jaar worden. Veel van hen worstelen dan met problemen om werk en een betaalbare woning te vinden, en ze hebben een klein (of geen) sociaal netwerk om hen te ondersteunen. Die problemen kunnen hun verdere levensloop hypothekeren.

 

Jongeren doen voorstellen, Sociaal Huis luistert

Vzw Cachet is een vereniging opgericht door personen met een jeugdhulpverleden. In 2015 luisterden ze naar de ervaringen van jongeren die de jeugdzorg verlieten. Daaruit kwamen verbeterpunten in de stap naar zelfstandig wonen.

Het Sociaal Huis Mechelen heeft goed geluisterd, deze verbeterpunten opgenomen en mogelijke oplossing geboden.

Een betere samenwerking met de Dienst Begeleid Zelfstandig wonen van Jeugdzorg Emmaüs moet zorgen voor tijdige begeleiding van de jongeren, meer informatie en een vaste begeleider vanuit het Sociaal Huis.

Verder geeft het Sociaal Huis Mechelen jongeren een aanvullende financiële steun van 155 euro/maand tot de leeftijd van 21 jaar.

Jongeren die op hun 18de  een instelling verlaten, moeten zelf op zoek gaan naar een studio.Begeleid Zelfstandig Wonen Emmaüs wil een formule van co-housing uitbouwen, bij voorkeur één met gemeenschappelijke living, keuken en sanitair, met daarnaast 4 à 5 individuele kamers.

Sociaal Huis Mechelen helpt daarbij: er is een geschikte woning beschikbaar die momenteel nog verbouwd wordt. “De stap van begeleid naar zelfstandig wonen is niet makkelijk. Zeker wanneer iemand het niet breed heeft. Met een financiële tegemoetkoming willen hen een duwtje in de rug geven. Zo hebben zij iets meer ademruimte en kunnen ze toch zelfstandig samenwonen. Dit maakt jongeren zelfredzaam en zo worden zij klaargestoomd  voor de stappen binnen de maatschappij”, zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux, voorzitter OCMW Mechelen.