Psychiatrisch Centrum Duffel wint Gert Noël prijs

Een familielid van een patiënt met een borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft nood aan uitleg en begeleiding. Het pz Sint-Norbertus start daarom een vaardigheidstraining voor familieleden van patiënten. In oktober 2012 kreeg dat project de Gert Noël prijs. Deze prijs is een financiële steun van € 30.000. Met dat bedrag kan het pz Sint-Norbertus de vaardigheidstraining uitwerken.

 

Het Fonds Gert Noël

Het Fonds Gert Noël ijvert voor de verbetering van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg op vlak van luisterbereidheid, informatie en begeleiding van de patiënt en zijn familie. Het wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

Borderline 

In een normale bevolking schat men dat er 1 à 1,5% van de mensen kampt met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Bij deze groep van mensen zien we dikwijls dat ze slecht sociaal functioneren. Bij hen komen dikwijls ook andere ziektebeelden voor, zoals alcohol- of  drugverslaving en eetstoornissen.  Het zelfmoordpercentage ligt tussen 5 en 10 %.

 

Gedragstherapie

Het pz Sint-Norbertus biedt een behandeling voor mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis: de Dialectische Gedragstherapie (DGT).  Deze behandeling is een wetenschappelijk gefundeerde methode die zich baseert op de tegenstelling (de dialectiek) tussen aanvaarding enerzijds (mindfulness) en verandering anderzijds (gedragstherapie).   

 

Familie ondersteunen

Voor een succesvolle behandeling blijkt het noodzakelijk om familieleden te ondersteunen. In DGT is de patiënt zijn of haar eigen case manager. De hulpverlener praat dus niet - over het hoofd van de patiënt - met andere hulpverleners of familieleden. 

Dit neemt echter niet weg dat ook een familielid nood heeft aan uitleg en begeleiding om zelf op een constructieve manier met het gedrag van de patiënt om te gaan. 

 

Similes

Door de contacten met Similes, een vereniging van familieleden van psychiatrische patiënten, zijn de noden duidelijker geworden en kunnen we op een meer efficiënte manier families bereiken.

Hieruit is de idee gegroeid om de familieleden zelf ook te trainen door hen een aantal DGT sessies aan te bieden, net zoals bij patiënten. Deze sessies bieden we nu in onze regio tweemaal per jaar aan. 

 

 

bericht geplaatst op 13.12.2012