Prijs voor Vader-kindboek van ckg Betlehem

 

Het ckg Betlehem (Mechelen) biedt opvoedingsondersteuning aan vaders in de gevangenis en aan hun partner. Ze organiseren bijvoorbeeld een moedergroep en vader-kindsessies. Dat gebeurt in samenwerking met het arresthuis Mechelen.

Om de band tussen vader en kind te versterken, ontwerpen ze een vader-kind werkboek. Het boekje is een hulpmiddel voor kinderen. Met het boek kunnen ze hun gevoelens een plaats geven en het leven van hun vader beter begrijpen. Vaders leren om vanuit het standpunt van hun kind te kijken.

 

Prijs Hugo Van Mierlo

Voor dit project krijgt het ckg Betlehem de Prijs Hugo Van Mierlo. Het Fonds Hugo Van Mierlo bekroont initiatieven die de kind-vader relatie vrijwaart en de opvoeding door de vader stimuleert. De prijs heeft een waarde van €2500.