Verhuis naar Sint-Jozefstraat 11

Op 28 augustus 2009 zijn de bewoners en de medewerkers van de Korte Leemstraat naar de Sint-Jozefstraat 11 verhuisd. Het huis in de Korte Leemstraat was te klein om er goed te kunnen samenleven en werken. De nieuwe woning in de Sint Jozefstraat 11 is groter en zeer geschikt voor de activiteit. Door de opportuniteit van het buurschap zijn meteen ook een aantal zaken geoptimaliseerd, vooral op het gebied van logistiek (bv. informatica, brandveiligheid, nachtbegeleiding).

Kleinschaligheid is troef

Per woning verblijven acht tot tien (jong)volwassenen voor dertien tot ten hoogste twintig maanden. Tijdens hun verblijf volgen deze cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen een intensief therapeutisch programma, waarin ze via het samenleven in kleine groep de mogelijkheid krijgen om nieuwe levenservaringen op te doen. Het streefdoel is dat zij psychisch meer stabiel worden en hun zelfredzaamheid en communicatievaardigheid vergroten, zodat zij daarna opnieuw hun rol kunnen opnemen in de samenleving.