Feest in De Maretak

Al 15 jaar begeleidt De Maretak in Duffel kinderen en volwassenen met een ernstige, diepe of meervoudige handicap. Vrijdag 19 oktober was het daarom feest. Bovendien werden drie nieuwe woningen geopend.

 

Antwoord op nood aan dagopvang

In de regio Duffel was een tekort aan dagopvang voor ernstig en diep verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren. Enkele ouders en professionelen uit de welzijnssector zetten zich samen om dit probleem op te lossen. Van in het begin engageerde het dienstverleningscentrum Zevenbergen in Ranst zich in de werking van dit initiatief. In 1997 kon De Maretak starten als klein dagverblijf met een groepje van tien kinderen. Later kwamen daar nog tien plaatsen bij.

 

Nieuwbouw in 2004

De Maretak verbleef eerst op het domein van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus in Duffel. De gebouwen daar waren niet aangepast aan de doelgroep. Er kwam daarom een nieuwbouw aan de Mechelsebaan 222 in Duffel.

 

3 nieuwe woningen in 2012

De wachtlijst van mensen met een handicap blijft ook in deze regio zeer groot.  Daarom nam het dvc Zevenbergen het initiatief om naast de dagopvang ook permanente opvang te voorzien in De Maretak. Drie nieuwe woningen achter het dagverblijf zijn sinds dit jaar in gebruik. Er is plaats voor 27 bewoners.

inhuldiging kunstwerk

Het kunstwerk

In elk gebouw dat de Vlaamse overheid subsidieert moet de bouwheer een kunstwerk installeren. Ook in de Maretak.

Het werd een ‘nuttig’ kunstwerk: 'The Interaction Room’van Sanja Tomic en Moussa Faye. “The Interaction Room” is eigenlijk videokunst. De interactie staat voor filmpjes die veranderen of reageren op geluid of beweging van de bewoner in de ruimte.