De Noker in Open Monumentendag

Zorg was gedurende zeven eeuwen de kernactiviteit in de Noker, waar zich vandaag de maatschappelijke zetel van Emmaüs bevindt. De restauratie van het pand is bovendien een mooi voorbeeld van zorgzaam omgaan met het patrimonium.

De stad Mechelen koos dit kader uit voor de opening van de 21ste Open Monumentendag.

vorige pagina
Opening Open Monumentendag Mechelen Ensemble August De Boeck in de kapel van de Noker ingang Cellenbroederklooster
volgende pagina
Opening Open Monumentendag Mechelen
Ensemble August De Boeck in de kapel van de Noker
ingang Cellenbroederklooster

Genodigden in de binnentuin van de Noker

Ensemble August De Boeck in de kapel van de Noker

Van Godshuis tot zetel van Emmaüs

In de eerste helft van de veertiende eeuw was op deze lokatie het Godshuis van de Heilige Drievuldigheid gevestigd. In de Godshuizen werden oude, zieke en arme burgers verzorgd. Het rode Hooghuis aan de Tinellaan in Mechelen is het enige bovengrondse overblijfsel van het Godshuis.

In 1616 werd het pand aan de Nokerstraat overgenomen door de Alexianen of Cellenbroeders. Zij namen er pestlijders, geesteszieken, alcoholverslaafden en gevangenen onder hun vleugels. Ze begroeven ook de doden van de stad.

Het Alexianenklooster is bijna volledig bewaard. De pandgang, het klooster en de kapel vonden hun oude glans terug tijdens de recente restauratie.

In het begin van de 20ste eeuw namen de Zusters Franciscanessen, Missionarissen van Maria, hun intrek in de gebouwen. De zusters ontvingen de arme en zieke mensen uit de buurt met open armen. In 2000 lieten de zusters het klooster over aan het bisdom.

De Franciscanessen lieten verschillende gebouwen optrekken, maar alleen het nieuwe klooster dat ze in 1979 lieten bouwen in de Nokerstraat, bestaat nog.

Nu is het gebouwencomplex eigendom van de vzw Emmaüs, die er ook een nieuwe naam aan gaf. De Noker verwijst naar de Nokerstraat, waar het gebouw zich bevindt.

De vzw Emmaüs heeft het gebouw met veel respect voor de historische context gerestaureerd. Dat nam 7 jaar in beslag, van 1998 tot 2005.