Nieuwbouw aan de Rooienberg

Nog vóór het einde van dit jaar start vzw Emmaüs met de nieuwbouw voor het woon- en zorghuis Hof van Arenberg. De opening is voorzien voor april 2011. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Veerle Heeren, zette met de subsidiebeslissing het licht op groen. Hof Van Arenberg wil de bewoners maximaal zorg op maat bieden. De nieuwbouw is daarvoor een noodzakelijke stap. Meer info over de werking staat op www.hofvanarenberg.be.

Thuiszorgondersteuning

Een volgende fase in de plannen is de realisatie van een centrum voor dagverzorging en later van assistentiewoningen. Zo wil Hof van Arenberg zorg op maat bieden en de zorgcontinuïteit verzekeren gedurende het ganse zorgtraject van mensen. Dat gebeurt in goed overleg met de gemeente en het OCMW van Duffel om tot een gezonde afstemming te komen.

Wonen, zorg en welzijn

Het nieuwe gebouw zal bestaan uit 2 verdiepingen en 4 vleugels voor de woon- , zorg- en welzijnsfuncties.
In het residentiële gedeelte zijn zowel ouderen met een lichamelijke problematiek als met dementie welkom. Beide doelgroepen beschikken over gescheiden ruimtes, ingedeeld in kleine huiselijke en herkenbare ‘units’ van tien woongelegenheden.Vijf woongelegenheden zijn voorbehouden voor de opvang van bewoners die lijden aan multiple sclerose (MS) of amyotrofe laterale sclerose (ALS). Elke unit heeft een eigen keuken, eet- en zitruimte en badkamer. Alle kamers hebben een ruime sanitaire cel.

Kortverblijf

Veel ouderen krijgen thuis zorg van familie of vrienden. Soms kan de mantelzorger een tijdje niet voor die zorg instaan of wil hij even op adem komen. Dan biedt het centrum voor kortverblijf een oplossing: zorgbehoevende ouderen die thuis worden verzorgd kunnen er dan een aantal weken komen wonen. Zowel lichamelijk als geestelijk zorgbehoevende personen zullen welkom zijn.

Kostprijs

Het prijskaartje voor de vervangingsnieuwbouw en uitbreiding bedraagt circa 5 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft wordt betaald met Vlaams overheidsgeld vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA).

Historiek

Het woon- en zorghuis Hof van Arenberg is erkend voor 60 rusthuiswoongelegenheden en heeft een voorafgaande vergunning voor 3 extra woongelegenheden rusthuis en 6 verblijfseenheden kortverblijf.

Sedert 1 januari 2005 bestaat het woon- en zorghuis uit twee afdelingen Hofke en Tabor, allebei in een apart gebouw op hetzelfde domein.

Hofke is gehuisvest naast het algemeen ziekenhuis (AZ) Sint-Maarten. Tabor bevindt zich op wandelafstand binnen hetzelfde woonerf. Hier bevinden zich 30 hulpbehoevende zusters van het Convent van Betlehem. Het huis is architecturaal een onderdeel van het klooster, maar wel afgescheiden en ingedeeld in twee aparte kleinschalige leefgemeenschappen. Tabor werd volledig gerenoveerd samen met het volledige kloostergebouw tussen 2001 en 2005.

Afdeling Hofke zal aansluiting vinden bij Tabor, waarbij tegelijkertijd een beperkte uitbreiding met 3 rusthuiswoongelegenheden gerealiseerd wordt samen met een centrum voor kortverblijf van 6 verblijfseenheden, een noodzaak voor de gemeente.