bouwen voor betere zorg

Eind 2007 gaf het AZ Sint-Maarten architectenbureau VK Studio uit Roeselare de opdracht voor het ontwerp van een nieuwbouwziekenhuis dat de diensten van de huidige drie campussen (Mechelen - Duffel) zal centraliseren. Dit ziekenhuis krijgt zijn thuishaven in Mechelen, ter hoogte van het Roosendaelveld –R6/Liersesteenweg. Het nieuwe ziekenhuis omvat 654 hospitalisatiebedden, 96 plaatsen daghospitalisatie en een sterk uitgebouwde polikliniek.

2015?

Het is nu wachten op goedkeuring door de overheid. Daarna kan de projectgroep onder leiding van technisch directeur Jan Claesen en directeur planning & organisatie Nico Garmyn van start gaan met de uitvoering van dit ontwerp. De ingebruikname is mede afhankelijk van de subsidiërende overheid gepland tegen 2015.

ziekenhuis voor de toekomst

Een nieuwbouw is een unieke gelegenheid om de ziekenhuiswerking te herdenken en de infrastructuur zo goed mogelijk af te stemmen op evoluties in de ziekenhuiszorg en de maatschappij: 

  • de toename van de medisch-technische mogelijkheden
  • de groei van de poliklinische zorg binnen de muren van het ziekenhuis
  • de vergrijzing
  • de toenemende zorgzwaarte door onder meer de verkorting van de opnameduur
  • ...

op uw maat

Ook de druk vanuit de overheid neemt toe: ze vertaalt het zorgaanbod in zorgprogramma’s en erkende diensten waaraan ze steeds meer eisen stelt. Verder bieden de bestaande ziekenhuisgebouwen niet steeds een antwoord op evoluties zoals aandacht voor comfort, privacy, ergonomie, milieu en veiligheid.

Tot slot kan de organisatie van de zorg herdacht worden. Ook hier bieden een aangepaste structuur en nieuwe technologieën belangrijke meerwaarden.

Meer weten?