Iedereen welkom

Start centrum voor Inclusieve Kinderopvang

Bij inclusieve kinderopvang zijn alle kinderen welkom, ook als ze een specifieke zorgbehoefte hebben. Die kan zowel lichamelijk, mentaal als sociaal zijn.

Vzw Emmaüs start met een Centrum voor Inclusieve Kinderopvang voor de zorgregio Mechelen.

De opvang gebeurt binnen dezelfde uren en onder dezelfde begeleiding als de gewone kinderopvang.

 

Praktische info

Meer informatie:

  • Karin Vermylen, plaatselijk verantwoordelijke van KDV De Hummeltjes - T 015 30 41 11
  • Kim De Schoenmaecker, algemeen coördinator van de buitenschoolse kinderopvang - T 015 30 41 11