Home Marjorie breidt uit

Home Marjorie biedt sinds 1999 woonopvang aan 10 personen met de ziekte van Huntington. De ziekte van Huntington is een dominant erfelijke hersenaandoening met ongecontroleerde bewegingen als meest opvallende kenmerk. De ziekte leidt tot een toenemende aantasting van de lichamelijke, cognitieve en emotionele mogelijkheden. Daarnaast komen frequent gedrags-, psychische en psychiatrische problemen voor.

Begrijpen en begeleiden

De voorbije jaren werkte het team van Home Marjorie intens om de beperkingen van zijn bewoners te leren begrijpen. Een behandelingswijze werd ontwikkeld. Die streeft het maximale welzijn van de bewoners na. Begrijpen en omgaan met de cognitieve en de gedrags- en psychiatrische problemen is het moeilijkste en meest uitdagende aspect bij de ziekte. Dat ondervinden de medewerkers tijdens de contacten met families en met hulpverleners die dezelfde zorg opnemen.

10 jaar Home Marjorie

Naar aanleiding van 10 jaar Home Marjorie en aan de vooravond van de uitbreiding met 16 bewoners, organiseerde Home Marjorie het symposium 'Begrijpen en begeleiden van gedrag bij de ziekte van Huntington'. Tijdens dit symposium wil Home Marjorie samen met de Huntington Liga vzw zijn kennis en ervaring delen. De Huntington Liga vzw komt al 35 jaar op voor de belangen van de getroffen families. Kennisverspreiding over de aandoening is één van haar belangrijkste opdrachten.