Wat is Zorgnet? 

Zorgnet Vlaanderen is hét netwerk in de gezondheids- en ouderenzorg waarin meer dan 500 private social-profit initiatieven in synergie samenwerken vanuit een christelijke traditie. In de bestuursorganen van Zorgnet Vlaanderen zetelen verkozenen uit de initiatieven die lid zijn van het netwerk. De voorzitter van vzw Emmaüs, Guido Van Oevelen, is opnieuw verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van Zorgnet Vlaanderen.

Emmaüs in Zorgnet

De dialoog met voorzieningen uit de sector maakt van Zorgnet een representatieve organisatie. Emmaüs wil daarin zijn verantwoordelijkheid nemen en actief meewerken. Guido Van Oevelen was al voorzitter van 2005 tot 2009 en stelde zich opnieuw kandidaat. Gui Rusch, directeur van het psychiatrisch centrum Bethanië, werd verkozen in het Bureau van Zorgnet als bestuurder geestelijke gezondheidszorg.

De samenstelling van de raad van bestuur en het bureau vond plaats op 17 december in het Provinciehuis Vlaams-Brabant. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, van 2010 tot en met 2013. De voorzitter van de Raad van Bestuur blijft dus Guido Van Oevelen, de ondervoorzitter wordt Bernard Bruggeman en gedelegeerd bestuurder blijft Peter Degadt.