Eerste steen De Leemwinning in Mechelen

Jeugdzorg Emmaüs bouwt aan begeleidingstraject voor jonge delictplegers in regio Mechelen

De opvang en begeleiding van minderjarige delictplegers in en om Mechelen is een uitdaging. De stad Mechelen, Jeugdzorg Emmaüs (vzw Emmaüs) en de Vlaamse gemeenschap namen het initiatief om trajecten uit te werken voor de begeleiding van minderjarige delictplegers.

Op 4 maart 2015 legden burgemeester Bart Somers, minister Jo Vandeurzen en afgevaardigd bestuurder van vzw Emmaüs Jan Seresia de eerste steen van de nieuwbouw voor het initiatief, ‘De Leemwinning’.

Bart Somers, Jo Vandeurzen en Jan Seresia leggen eerste steen De Leemwinning

De nieuwbouw aan de Jubellaan in Mechelen zal drie diensten huisvesten: de bestaande diensten Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen (HCA-BIC) en Multi Systeem Therapie (MST),  én de nieuwe voorziening ‘De Leemwinning’ die effectief opstart bij ingebruikname van de n

Leemte in Jeugdhulp opvullen

De regio  Mechelen wordt geconfronteerd met jongeren die hervallen in delinquentie terwijl er in de omgeving geen passende hulp is voor die groep. Ook is er behoefte aan betere opvang voor jongeren die terugkeren uit een gesloten gemeenschapsinstelling of die er door plaatsgebrek niet terecht kunnen. De drie initiatiefnemers willen die leemten invullen.

Samenwerking stad, Vlaamse overheid en Emmaüs

Het beheer en de realisatie van de zorgtrajecten is in handen van de vzw Emmaüs. De Vlaamse overheid heeft het geheel erkend en draagt substantieel bij voor bouw, werkingsmogelijkheden en personeel. De stad Mechelen draagt bij aan de personeelskosten, financiert de beveiliging van het gebouw en stelt een grond ter beschikking voor de nieuwbouw via erfpacht.

Zorgtraject

De jongere én zijn omgeving (‘context’) krijgen in dit project intensieve begeleiding. Elk zorgtraject heeft een specifieke focus. HCA-BIC staat voor delict- en herstelgericht werken en MST biedt intensieve contextbegeleiding aan huis. De Leemwinning staat vanaf 2016 garant voor een gefaseerde begeleiding die ongeveer een jaar duurt.

De eerste maanden zullen jongeren er residentieel verblijven waardoor ze rust en duidelijkheid krijgen. Vervolgens stromen ze stapsgewijze door naar een thuisbegeleiding of een andere gepaste woonsituatie.

Ontwerp van noA architechten

Het bureau noA architecten ontwierp een woon- en werkomgeving voor jongeren en de begeleiding. Het gebouw bestaat uit bureelruimten en uit accommodatie voor de jongeren die in begeleiding zijn, m.n.  leefruimte, sportaccommodatie, gesprekslokalen en een atelierruimte.

De Leemwinning?

De Leemwinning verwijst naar de locatie van het gebouw. Daar werd eeuwenlang de leem ontgonnen die nodig was voor de bouw van woningen in de stad. En ”winning” staat ook symbool voor de win-situatie die Jeugdzorg Emmaüs nastreeft voor alle betrokkenen.