De Pit is een ontmoetingsplaats met een ruim aanbod.

  • café en seniorenrestaurant met kaartclub
  • fitness voor senioren
  • bibliotheekpunt
  • kapsalon
  • activiteiten: wandelen, petanque
  • internet en pc
  • ruimte voor consultatie van  welzijns- en gezondheidsdiensten (sociale dienst van OCMW en CM, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, mantelzorgverenigingen, thuiszorgcentrum …) 
  • vergaderruimte voor lokale verenigingen
  • ...

Mensen ontmoeten er elkaar. Zo vervult De Pit een basisbehoefte van de oudere. Het lokaal dienstencentrum activeert ouderen. Dat werkt preventief: ze kunnen langer thuis blijven wonen. 

Loketfunctie

De Pit heeft een info- en helpdesk. Ouderen en hun familie kunnen er terecht met elke vraag in verband met zorg, welzijn en wonen. Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden hier georganiseerd en krijgen de nodige ondersteuning.

Het lokaal dienstencentrum is een samenwerking tussen verschillende partners. De gemeente Heist-op-den-Berg, het OCMW, de CM en het woon- en zorghuis Ten Kerselaere. Voorbeelden van samenwerking in De Pit zijn sociale dienstverlening, organisatie warme maaltijden, organisatie buurthulp, vorming, gespreksmomenten, bevordering van mobiliteit via aangepast individueel vervoer, samenwerking met cultuurcentrum Zwaneberg, cursuscentrum, dienst gezinszorg van OCMW, het regionaal dienstencentrum met uitleendienst van personenalarmtoestellen,en de thuiszorgwinkel CM.

www.tenkerselaere.be