gewoon wonen

De bewoner van De Landhuizen leeft en woont in het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT). Dat wonen sluit het best aan bij een gewone leefomgeving. Daarom zet het PVT de stap naar kleinschalig wonen.

 

bijzonder waar nodig, normaal waar mogelijk

Op 22 juni opende 'Wissel'. De afdeling bestaat uit 4 woningen voor telkens 6 personen, 3 woningen voor 9 personen en 9 individuele studio’s. De kleine leefgroepen laten meer zorg op maat van de bewoner toe. Die zorg is ‘bijzonder waar nodig, normaal waar mogelijk’. Het team draagt daarmee bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van elke bewoner.

 

de wereld in

Die nieuwe woon- en leefomgeving bevordert de maatschappelijke integratie van de bewoners. Bovendien is Wissel met het ‘gezicht’ gericht naar de straat: een grote openheid naar de buitenwereld. Dat ligt in lijn met het maatschappelijk doel van De Landhuizen: mensen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis een woonomgeving aanbieden, ingeplant in de lokale leefgemeenschap en gezellig en huislijk ingericht. Zo maakt het verzorgingstehuis een beweging naar de maatschappij, weg van het ziekenhuis.   

vorige pagina
foto opening Wissel foto Wissel (PVT De Landhuizen) foto Wissel (PVT De Landhuizen)
volgende pagina
foto opening Wissel
foto Wissel (PVT De Landhuizen)
foto Wissel (PVT De Landhuizen)