Meer plaatsen dagverzorging voor beginnende dementie

Ten Kerselaere heeft twee erkende dagverzorgingscentra.

  • Een centrum voor ouderen met een lichamelijke zorgbehoefte; 
  • een centrum voor ouderen met geheugenstoornissen zoals dementie.

Het centrum voor personen met geheurgenstoornissen breidt nu uit met 15 plaatsen tot 30.

 

Thuiszorg ondersteunen

Voor deze plaatsen komen zorgbehoevende ouderen die nog thuis wonen in aanmerking, en ouderen met de diagnose van beginnende dementie. Tijdens de weekdagen worden ze overdag gedurende een zestal uren opgevangen waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Dat kan dankzij de goede samenwerking met de gekende thuiszorgpartners.

 

Vervoerdienst

Ten Kerselaere heeft een eigen vervoersdienst met een zestal aangepaste auto’s en eigen opgeleide chauffeurs. Dat vervoer wordt grotendeels terugbetaald via de mutualiteiten indien de gebruiker zorgbehoevend is (forfaitgerechtigd).

 

Ook dagverzorging in Hofstade

Naast de twee dagverzorgingscentra in Heist-op-den-Berg (Ten Kerselaere) is DVC Ambroos in Hofstade het derde dagverzorgingscentrum van vzw Emmaüs. De drie centra netwerken onderling om de eenheid in zorgvisie te garanderen.

 

4 maart 2013