Besloten voorziening Jeugdzorg Emmaus

Er zijn jongeren die dikwijls delicten plegen. Dat is soms het begin van een ‘delinquente carrière’. Die jongeren komen terecht in een instelling. En daarna? Hervallen in hetzelfde patroon? Om dat te voorkomen starten Jeugdzorg Emmaus, de stad Mechelen en de Vlaamse Overheid met een nieuw initiatief.

 

Intensieve opvang

Het nieuwe initiatief is een ‘besloten voorziening Proeftuinmodel’. Dat sluit aan bij andere nieuwe zorgtrajecten voor jonge delictplegers in de regio. Intensieve besloten opvang betekent dat een jongere slechts met mate de voorziening kan verlaten. Er zullen extra begeleiders zijn om met de jongeren te werken.

 

Veilig?

De jongeren kunnen de voorziening niet zomaar verlaten zonder begeleiding. Alleen met uitdrukkelijke toestemming kunnen ze hun ouders bezoeken, naar school gaan … In een besloten voorziening zijn er veiligheidsmaatregelen zoals gecontroleerde toegang en permanent toezicht. Een streng en sterk gestructureerd opvoedingsklimaat is cruciaal in de aanpak van Jeugdzorg Emmaüs.

 

Samen met stad en Vlaamse overheid

Dit project loopt in samenwerking met de Stad Mechelen en het Agentschap Jongernewelzijn van de Vlaamse Gemeenschap. De stad Mechelen heeft beslist waar de besloten voorziening gebouwd zal worden. Dat is aan de Jubellaan in Mechelen. De buren krijgen nog meer informatie.

 

Wettelijk kader

Een jeugdrechter kan een jongere plaatsen in een geschikte open voorziening op basis van artikel 37, § 2 ten 7e van de wet betreffende de jeugdbescherming (omwille van een misdrijf omschreven feit) of op basis van artikel 38, §1 ten 11e van de gecoördineerde decreten bijzondere jeugdzorg (omwille van een problematische opvoedingsituatie)

Een besloten voorziening wordt vandaag ook vaak proeftuinmodel genoemd.