Herstel gevolgen van gedrag

Stel, een aantal jongeren brengt schade toe aan een bushokje. Het parket of de jeugdrechter kan beslissen om een voorstel tot herstelbemiddeling te doen aan de betrokken jongeren, hun ouders, en de benadeelde. Gaan ze op het aanbod in, dan staan ze met de bemiddelaar stil bij de gevolgen van de feiten. Ze zoeken naar mogelijke oplossingen om zowel de materiële als de morele schade te herstellen. Een resultaat van een bemiddeling kan zijn dat de jongeren gaan werken om hun schade te vergoeden en/of via een gesprek met de benadeelde hun excuses aanbieden.

Alternatieve maatregelen

Als reactie op feiten kan de jeugdrechter een maatregel opleggen aan de jonge verdachten, zoals gemeenschapsdienst. BIC zal de jongere begeleiden om het aantal opgelegde uren bij een werkplaats in een non-profit organisatie te volbrengen. Voorbeelden van gemeenschapsdienst zijn klussen in een ziekenhuis, meewerken met de groendienst van een gemeente,…

Een andere mogelijke maatregel is een leerproject. Medewerkers van BIC proberen de jongere stil te laten staan bij zijn gedrag om bijvoorbeeld zijn agressie te leren beheersen. Of het leerproject Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen. Dat brengt schade- en slachtofferinzicht bij aan jongeren die de gevolgen van hun feiten minimaliseren. Jongeren die drugs gebruiken, komen terecht in het leerproject drugs. Ze staan er stil bij hun gebruik.

10 jaar BIC

Is HCA een antwoord op jeugddelinquentie? Lieve Bradt, vakgroep sociale agogiek UGent, en Joëlle Danckaerts, jeugdrechter Mechelen, beantwoordden die vraag tijdens de studienamiddag in de Noker te Mechelen op 26/11/2009 ter gelegenheid van 10 jaar BIC.