Duurzaam

Met de keuze voor Alp Energie kiest Emmaüs voor duurzaamheid. De raad van bestuur keurde in 2008 de keuze goed voor de aankoop van 100% hernieuwbare energie. Die is afkomstig van waterkrachtcentrales in de Alpen.


Zuinig met energie

Medewerkers van Emmaüs namen al tientallen initiatieven om energie te besparen. In het dienstverleningscentrum (dvc) 't Zwart Goor in Merksplas gingen ecoteams aan de slag. Het psychiatrisch verzorgingstehuis (pvt) Schorshaegen bespaarde 13% energie! De voorzieningen leggen de lat hoger bij nieuwbouwprojecten: isolatie, hernieuwbare energie, recuperatie van hemelwater... De denkoefeningen voor de bouw van een passiefhuis worden steeds concreter. Dat leidt niet alleen tot een betere leefomgeving, maar ook tot een kostenbesparing. De middelen die zo vrijkomen, kan Emmaüs besteden aan de zorg.