MRI in gebruik in az Sint-Jozef

Efficiënter diagnoses stellen

De MRI, een hoogtechnologisch toestel voor medische beeldvorming, in het AZ Sint-Jozef zorgt voor een efficiëntere diagnosestelling, dichtbij huis. Vanaf 14 maart 2016 neemt het ziekenhuis het toestel in gebruik.

 

Diagnosestelling cruciaal

"AZ Sint-Jozef was al lange tijd vragende partij voor een MRI. Diagnosestelling is namelijk een zeer belangrijke activiteit voor een regionaal algemeen ziekenhuis. En met een MRI kunnen we ons aanbod hierin vervolledigen", zegt algemeen directeur Koen Vancraeynest.

MRI "De MRI zorgt voor meer efficiëntie. De volledige diagnosestelling kan vanaf nu op één locatie - in ons ziekenhuis - gebeuren. Daarmee komen we ook tegemoet aan een acute vraag van (huis)artsen uit de regio.

Zij zagen zich tot nu toe genoodzaakt hun patiënten door te verwijzen naar andere ziekenhuizen, met langere wachttijden en verre verplaatsingen tot gevolg. Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, zal er op termijn trouwens gewerkt worden met heel ruime openingsuren. Onderzoeken kunnen zo plaatsvinden tot ’s avonds laat en zelfs op zaterdag.", vervolgt Koen Vancraeynest.

Bericht geplaatst op 11.03.2016