Een kwarteeuw geleden ging de Moeder- Kindeenheid enthousiast van start. Sindsdien is de afdeling van het pz Behtaniënhuis uitgegroeid tot een vertrouwd expertisecentrum voor perinatale psychiatrie. Psychisch ontredderde jonge moeders kunnen er samen met hun baby terecht.

Dat vierden ze met een studiedag op vrijdag 28 mei en een opendeurdag op zaterdag 29 mei in het pz Bethaniënhuis te Zoersel.