10 jaar centrum voor psychotherapie ELIM

10 jaar residentiële psychotherapie

ELIM is één van de enige twee centra in Vlaanderen waar volwassenen terecht kunnen voor intensieve, residentiële psychotherapie. Er is plaats voor 44 cliënten die zijn vastgelopen in het leven en hierbij een onverdraaglijke lijdensdruk ervaren. Zij kunnen hier maximaal 12 maanden verblijven en krijgen een op maat sa-mengesteld therapiepakket aangeboden.

 

Afstand kan heilzaam zijn

De keuze om psychotherapie te blijven ondersteunen is een gedurfde keuze in deze tijden waarin psychiatri-sche centra door de overheid worden aangezet om bedden af te bouwen, de behandelduur te verkorten en patiëntenzorg maatschappelijker te organiseren via mobiele zorgteams. Terwijl dagbehandeling of ambulante therapie goedkoper zijn, kiezen wij bewust voor residentiële psychotherapie, net omdat afstand voor cliënten erg heilzaam kan zijn om inzicht te verwerven in problemen en ingewikkelde interactiepatronen.

 

Feestelijke studiedag en concert

Wordt psychotherapie niet al te veel meegenomen in de versnelling van deze tijd die weinig ruimte laat om bij de dingen stil te staan? Is therapie geen gebeuren dat afstand en tijd vraagt? Dit waren centrale vragen tijdens de studiedag ‘Ruimte om te tijden’ op 10 februari in de KBC-toren in Antwerpen. De gastsprekers waren: Paul Descheemaeker, Gina Devos, Jan Van Camp, Bert Van den Bergh, Koen Korevaar, Rudi Vermote, Erik Desombere.

Op 9 februari om 19.30 uur speelde het Rondane Kwartet een eigenzinnige compositie waarin tijd een belangrijke rol speelt. Marc Erkens (LUCA School of Arts) zorgde voor een nabespreking.

 

Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis kort

ELIM maakt deel uit van PZ Bethaniënhuis. PZ Bethaniënhuis is gespecialiseerd in de acute (crisis)opvang, behandeling en langdurige zorg van volwassen personen in psychische nood. Het ziekenhuis telt 621 plaatsen in Zoersel en Kapellen.

 

bericht geplaatst: 13.02.2017