Jaarboek 2016

De patiënt of gebruiker krijgt nog meer een stem in de zorg, ervaringsdeskundigen brengen unieke expertise in, voorzieningen stappen mee in netwerken om lacunes in de zorg op te vangen, technologische vernieuwing blijft zorgen voor nieuwe mogelijkheden...

Naast die trends staan in het jaarboek tientallen voorbeelden van kleine en grote activiteiten voor patiënten en bewoners, familie, buren, medewerkers, vrijwilligers... .

Lees meer over de werking van de voorzieningen van Emmaüs in 2016.