De commissie ethiek toetst de protocollen voor wetenschappelijke experimenten op mensen. Ze beoordeelt ze op hun ethische waarde.

Veel aandacht gaat naar het informatieformulier dat patiënten krijgen die deelnemen aan medische experimenten. De commissie ethiek onderzoekt hoe de patiënt de best mogelijke bescherming krijgt in een experiment.

Indien de commissie ethiek fungeert als een leidinggevende commissie, zijn er meer verantwoordelijkheden en taken te vervullen. Naast de begeleidings- en toetsingstaak houdt de commissie ethiek zich ook bezig met de administratie naar de overheden toe, zoals bijvoorbeeld het opstellen van het jaarverslag.