Geassocieerde commissie ethiek vzw Emmaüs 

(algemene en psychiatrische ziekenhuizen)

 

Wie kan er in de ethische adviesorganen zetelen?

Het zijn multidisciplinaire teams van zorgverleners met een verschillende achtergrond. Het gaat om artsen-specialisten, verpleegkundigen, een huisarts, een jurist, een ziekenhuisapotheker, … . De meerderheid van de leden moet uit artsen bestaan. Wettelijk gezien bestaat een commissie ethiek uit minimaal acht leden. Om belangenvermenging te vermijden, mogen de directeur van het ziekenhuis, de hoofdgeneesheer, de voorzitter van de medische raad en het hoofd van een verpleegkundig departement echter geen zitting hebben in de geassocieerde commissie ethiek binnen Emmaüs van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Maar in principe kan ieder personeelslid van Emmaüs lid worden van de commissie ethiek.

 

Leden geassocieerde commissie ethiek

 • dr. Muriel Lins, voorzitter, pneumoloog, az Sint-Maarten, campus Mechelen/Duffel
 • Simon Godecharle, ondervoorzitter, coördinator gezondheidsethiek Emmaüs
 • Luc Baetens, coördinator bedrijfsjurist, vzw Emmaüs
 • dr. Lucas Ceulemans, huisarts, extern lid
 • dr. Carmen De Grave, psychiater, PZ Duffel
 • dr. Yamina Madani, psychiater, PZ Duffel
 • Jan Michielsen, verpleegkundige pc Bethanië
 • dr. Dirk Peeters, psychiater, az Sint-Jozef
 • Bart Reynders, psycholoog, pc Bethanië 
 • dr. Els Stevens, anesthesist, az Sint-Maarten, campus Leopoldstraat/Zwartzustersvest
 • dr. Jurgen van Dongen, gastro-enteroloog, az Sint-Maarten, campus Mechelen/Duffel
 • Jens Van Krieken, diensthoofd apotheek, az Sint-Maarten, campus Mechelen/Duffel
 • dr. Geert Vervoort, cardioloog, az Sint-Maarten, campus Leopoldstraat/Zwartzustersvest
 • Peggy Wynants, borstverpleegkundige, team patiëntenbegeleiding, az Sint-Jozef

Voor de begeleidingstaak wordt de commissie ethiek uitgebreid met een multidisciplinair team per ziekenhuis.

 

Experten ter ondersteuning voor de begeleidingstaak

 

Ledenlijst az Sint-Jozef Malle

 • Betty De Backer, verpleegkundige, az Sint-Jozef
 • dr. Stefaan Vanneste, nefroloog, extern lid
 • Indy van Noten, pastoraal medeweker, az Sint-Jozef

 

Ledenlijst az Sint-Maarten Mechelen/Duffel

 • Denis Boers, pastor, campus Rooienberg
 • Marc De Schepper, ziekenhuisapotheker, campus Leopoldstraat
 • dr. Anke Roels, gynaecoloog, campus Zwartzustersvest
 • Anne Roets, sociaal verpleegkundige, campus Rooienberg
 • dr. Marleen van Esbroeck, geriater, campus Mechelen/Duffel

 

 Ledenlijst PZ Bethaniënhuis Zoersel

 • Nadine Aernouts, seksuologe, pc Bethanië
 • dr. Paul Descheemaeker, psychiater, PZ Bethaniënhuis
 • Mick Hutsebaut, ervaringsdeskundege, pc Bethanië
 • Geert Kestens, ervaringsdeskundige, pc Bethanië
 • Kristof Meeus, verantwoordelijke zorgeenheid RIF, PZ Bethaniënhuis
 • Claudia Sas, psycholoog, pc Bethanië 
 • dr. Jan Van Velthoven, psychiater, PZ Bethaniënhuis
 • Bart Willekens, psychiatrisch verpleegkundige, pc Bethanië
 • Karel Willems, beleidsmedewerker patiëntenzorg, PZ Bethaniënhuis
 • Susie Somers, orthopedagoog op pensioen, extern lid

 

Ledenlijst Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel

 • Bert Defreyne, pastor, Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel
 • Ann Michiels, psychologe, Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 
 • Ingrid Stuyck, stafmedewerker zorgondersteuning, Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel
 • Diane Van den Bosch, hoofdverpleegkundige, Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel