Ethiek in Emmaüs

In onze dagelijkse praktijk komen we vaak zaken tegen die ethisch geladen zijn. Ethische dimensies zitten zowel in kleine als in grote beslissingen en acties. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met vrijheidsbeperking? Wat doen we bij een vraag naar euthanasie? Hoe lang moet u een patiënt verder blijven behandelen als hij ernstig lijdt? Wat is de zin van een ingrijpende medisch-technische handeling? Voegen we meer jaren toe aan het leven van een patiënt of kiezen we voor meer levenskwaliteit? 

Ook op vlak van medische experimenten duiken er vragen op: Kan de patiënt zijn of haar geïnformeerde toestemming geven? Houdt het onderzoek risico’s in?

Ethisch geladen vragen, thema’s, casussen, groot of klein, mogen altijd rechtstreeks aan de coördinator gezondheidsethiek (Simon Godecharle: simon.godecharle@emmaus.be) gesteld worden. Hij gaat er graag op in en komt ook graag langs om de context van de vraag goed te beluisteren. Hij is tevens ondervoorzitter van de geassocieerde commissie ethiek van Emmaüs.

Commissie ethiek

Binnen de algemene ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen van de vzw Emmaüs is er een geassocieerde commissie ethiek. Deze commissie bestaat uit leden van het az Sint-Maarten, az Sint-Jozef, PZ Duffel en PZ Bethaniëhuis. Dit is een multidisciplinaire groep, met twee taken:

Toetsingstaak

De commissie ethiek beoordeelt afspraken en regels voor wetenschappelijke experimenten op hun ethische waarde. Ze geeft bijvoorbeeld haar mening over het informatieformulier dat patiënten krijgen die deelnemen aan medische experimenten. Of de commissie gaat na hoe de patiënt de best mogelijke bescherming krijgt in een experiment. Op deze linken vindt u meer info over de procedure rond het voorleggen van medische experimenten alsook info rond bachelor-, masterproef of doctoraat  aan de commissie ethiek.

Begeleidingstaak

Binnen haar begeleidingstaak ondersteunt, adviseert en begeleidt de commissie ethiek de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. Voor haar begeleidingstaak breidt de geassocieerde commissie ethiek voor de ziekenhuizen zich uit met verschillende interne experts. Hier kunnen casussen en thema’s interdisciplinair en in alle vertrouwelijkheid besproken worden. Nadien wordt er feedback gegeven aan de aanvrager.

Vragen over ethische kwesties kunnen uitgaan van elk personeelslid van deze instellingen. De adviezen en raadgevingen van de commissie ethiek zijn vertrouwelijk en niet bindend. Ze komt minstens één keer om de twee maanden samen achter gesloten deuren. Directie en diensthoofden krijgen regelmatig informatie over haar activiteiten. Voor prangende ethische vragen kunnen personeelsleden experts van de commissies uitnodigen voor een ‘ad hoc procedure’.

Commissie ethiek ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking

Er is tevens een commissie ethiek binnen de ouderenzorg, alsook binnen de instellingen die zich inzetten voor mensen met een beperking binnen Emmaüs. 

 

Medisch-ethisch colloquium

Eén keer per jaar organiseert de commissie ethiek van Emmaüs een medisch-ethisch colloquium .