De maatschappelijke zetel van de vzw Emmaüs is gehuisvest in het historische pand de Noker te Mechelen.

In de Noker zitten ook diensten van Jeugdzorg Emmaüs.


vzw Emmaüs
Edgard Tinellaan 1c
2800 Mechelen
T 015 44 67 00
F 015 44 67 10
www.emmaus.be